Dan župnog klanjanja, 12. rujna 2017.

Svake godine 12. rujna župni je blagdan klanjanja u Župi sv. Martina u Podturnu. Svečanu sv. misu u 10,3o predvodio je i propovijedao domaći sin vlč. Ivan Munđar, župnik u Donjim Mostima u Podravini. U koncelebraciji su sudjelovali praktički svi župnici dekanata, osim bolešću spriječenog preč. dekana Antuna Hoblaja, dok je vlč. Đuro Vukalović bio na raspolaganju za sakrament ispovijedi. U koncelebraciji je sudjelovao i drugi domaći sin vlč. Damir Slamek, župnik u Orehovici. Budući da je radni dan crkva je bila dovoljno popunjena vjernicima, a na sv. misi u 17 sati, s kojom završava klanjanje, sudjelovali su vjernici koji su bili prije podne na poslu kao i vjeroučenici koji su svi bili dopodne u školi.

Kreirano: 12. Rujan 2017.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856