Božićni koncert

U subotu, 23. prosinca 2017. u 18 sati u župnoj crkvi sv. Martina u Podturnu Limena glazba Općine Podturen održala je jednosatni koncert uglavnom božićnih pjesama. Kao gosti nastupala je Vokalna skupina žena iz župe Sv. Marka iz Selnice.

predstavljanje glazbenika

koncert je počeo

i kad se dirigent ne vidi mi dobro sviramo

voditelji kroz koncert – Karlo i Edita

Vokalna skupina žena iz Selnice

kraj koncerta

glazbenici iz ptičje perspektive

Kreirano: 28. Prosinac 2017.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856