Dobili smo pitanja i ispravne odgovore za vječnost

NEDJELJA KRISTA KRALJA

(A-2023)

Današnja posljednja nedjelja crkvene liturgijske godine nosi puni naslov ‘Nedjelja Krista Kralja svega stvorenoga’. Već samim tim podugačkim naslovom želi nam se prenijeti poruka da ovaj svijet i ljudi u njemu ne završavaju u ništavilu nestanka ili kaosa nego da bivaju priključeni Kristu uskrslome u vječnom životu. Zadnjih par nedjelja bili smo pozivani na razmišljanje o darovanim nam sposobnostima (talentima) koje trebamo upotrjebljavati u ovome prolaznom životu da bismo postigli vječni život. Mi si često mislimo da je najvažnije koliko smo i kakve smo sposobnosti dobili…, pa se tu onda može pojavljivati i zavist prema onima koje smatramo da su mnogo čime od Boga obdareniji nego mi. Danas nam je  Isus poručio da je jedino važno čak presudno kako smo darovane nam sposobnosti koje imamo upotrijebili.

Tako nam današnja nedjelja donosi mjerila vrednovanja ljudskoga zemaljskog života pri prelasku u vječni život. Naši postupci prema našim bližnjima dok s njima živimo na ovome svijetu jedina su mjerila za uspjeh našeg života za svu vječnost. Tu bi sad mogao netko reći: ‘No, vidiš da nije važno da li si se molio, išao nedjeljom na sv. misu… nije važno da li si se ispovijedao i pričešćivao…’ I na prvi pogled izgleda da je tako… ali životna praksa pokazuje i nešto drugo: teško je čovjek uistinu bližnji čovjeku ako se ne moli, ako se za grijehe ne kaje, ako nedjeljom ne traži Božje nadahnuće i snagu za svakodnevni život. Uglavnom se može zapaziti da ljudi jako stradaju kad se Boga odbaci. Više puta slušam i čitam razne isprike ‘kako neki ljudi vjeruju u Boga, ali ne žele imati posla s takvom i takvom Crkvom, s takvim i takvim biskupima i svećenicima’. Premda je istina da mnogi članovi Crkve pa i biskupi i svećenicinisu samo ‘cvijeće’, ipak je daleko, daleko veći broj članova Crkve ‘ljudi s kojima se može’, ljudi koji uz svoje pogreške imaju i mnogo toga dobroga i pozitivnoga. Pa Crkva je konačno zajednica od nekoliko milijarda ljudi sada živućih, još je veći broj ljudi za ovaj svijet pokojnih, a sada živućih u vječnosti. I doista je pogrešno i nepravedno donositi tako isključive zaključke o ‘zločestoći’ i ‘velikoj grešnosti’ članova Crkve samo na temelju pojedinih skandala i ekscesa, ma kako oni stvarni i grešni bili. To bi bilo slično kao da se o roditeljstvu zaključuje samo na temelju članaka iz crne kronike, u kojima su doista opisani skandali, ružni i neprimjereni postupci pojedinih roditelja prema svojoj djeci – a ima neusporedivo veći broj dobrih roditelja.

Zato je dobro svakome od nas posluhnuti još jednom koja će to ‘mjerila’ vrednovati ovaj naš zemaljski život za onaj nebeski. ‘Ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni’. Iz ovoga popisa ‘dobrih djela prema bližnjemu’ je jasno da Isus navodi očite primjere u kojima se čovjek ne mora puno ‘premišljavati’: je li tom i tom čovjeku pomoć uistinu potrebna ili nije. Tu nam opet može i mora pomoći svako-nedjeljno nadahnuće i duhovno ojačanje na sv. misi: da onda u danima slijedećega tjedna, u konkretnim prilikama života, možemo lakše prepoznati ‘gdje smo to mi potrebni’ našim bližnjima. Na misi dobivamo i snagu da se ‘pokrenemo’, da ne ostane samo na onom: ‘trebalo bi’. Osobito nas župljane župe sv. Martina njegov primjer prikazan i ovim našim kipom na oltarupoziva i potiče da imamo oči zapaziti potrebne u našoj blizini, i da imamo domišljatosti ‘što učiniti’ da to bude istinska pomoć. Ovdje treba, valjda i po stoti put, reći da se nikako ne misli isključivo na novčanu, materijalnu pomoć – premda se, naravno, i na taj način može i mora pomagati bližnje u potrebi. Pa i Isus u današnjoj prispodobi malo govori o materijalnoj pomoći, a puno o ‘pomoći drukčije vrste’. I zaista imamo razloga biti zadovoljni i sretni ako smo mi u takvim prilikama života da možemo pomagati druge negoli da smo u prilikama da drugi moraju pomagati nama!

Zanimljivo je i znakovito u Isusovoj prispodobi da su i oni ljudi koji su činili djela milosrđa i ljubavi prema svojim bližnjima, i oni koji to nisu činili, bili začuđeni što ih Isus hvali što su mu pomogli i što ove druge kudi što mu nisu pomogli – jer se ni jedni ni drugi nisu mogli sjetiti da su ikada susreli Isusa i da ih je On bilo što pitao ili zamolio. Tako je i Isusov odgovor i začuđujući i zanimljiv: Zaista, kažem vam, što god učinite jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste i Što god ne učiniste jednomu od ove moje najmanje braće ni meni ne učiniste.

Eto, tim i takvim mjerilima bit će vrednovan sav naš život na zemlji, tako ćemo pred Bogom polagati svoj završni ispit. Kako bi učenici i studenti bili sretni kad bi unaprijed znali pitanja za ispit koji je pred njima. Eto, Isus nam kaže da Bog ne taji pred nama ljudima pitanja o djelima za koja ćemo odgovarati na završnom ispitu pri prijelazu iz ovog života u život vječnosti. Znamo pitanja, znamo i ispravne odgovore: na nama je da ih djelima ostvarimo, da teoriju pretvorimo u praksu.

Jednom od Boga stvoren, i po svojim roditeljima rođen, čovjek više ne može izbjeći vječni život, on je nužan ali veli nam Isus na kraju današnjeg evanđeljato može biti ‘muka vječna’, što je nešto tako strašno da Isus to niti ne naziva ‘vječnim životom’jer, kakav ti je to ‘život’ u vječnoj muci? A može biti i nešto puno, puno bolje: ‘vječni život u punini’ za kojim čovjek ovdje na zemlji trajno teži.

Slušanjem Božje riječi, sudjelovanjem u nedjeljnoj sv. misi, primanjem sakramenata i osobnom molitvom otvara se naše srce za Božje nadahnuće i mi postajemo sve svjesniji i sposobniji ostavljati trag dobra među svojim bližnjima.

I tako ćemo postići vječni život koji nadmašuje sve naše želje i planove.

Kreirano: 26. Studeni 2023.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856