Klanjanje Župe Podturen, 12. rujna 2022.

I ove godine Župa sv. Martina u Podturnu bila je vjernička reprezentacija naše Biskupije u svjedočenju vjere u uskrslog Krista nazočnog u posvećenim prilikama kruha i vina. Svečanu sv. misu predslavio je i propovijedao novi župni vikar u Prelogu vlč. Dominik Cestar. U koncelebriranoj sv. misi sudjelovalo je 12 svećenika, kao 12 Isusovih apostola. Sam Isus bio je nazočan u posvećenim prilikama kruha i vina.

 

Kreirano: 13. Rujan 2022.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856