Koncert zborova uz proštenje Žalosne Gospe, 2011.

U prvu nedjelju iza blagdana Žalosne Gospe kad se u župi sv. Martina u Podturnu održava proštenje Žalosne Gospe, a ove godine je to bilo u nedjelju 18. rujna 2011., održan je već uobičajeni koncert zborova mladih župljana. Kao dragi gosti domaćih ‘Anđela mira’ nastupili su i zborovi iz Koprivnice, Draškovca, Šenkovca, Selnice i Sv. Jurja na Bregu. ‘Anđele mira’ su dijelom pratile i ‘tamburašice iz Sivice’. Voditeljica koncerta bila je učiteljica gospođa Ljiljana Ovčar.

Evo fotografija svih zborova:

‘Anđeli mira’

‘Anđeli mira’ i ‘Tamburašice iz Sivice’

‘Ime Ljubavi’, Koprivnica

‘Modestia’, Draškovec

‘Sveta Jelena’, Šenkovec

‘Sveti Marko’, Selnica

VA ‘Svjetlost’, Sv. Juraj na Bregu

svi zajedno… a neki se i ne vide

 

Kreirano: 28. Svibanj 2012.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856