Martinje 2017.

Na blagdan sv. Martina, u subotu 11. studenoga, Župa Podturen proslavila je svoga zaštitnika. Bilo je lijepo jesensko vrijeme prikladno za slavlje. Proštenjarsku svečanu sv. misu predvodio je domaći sin vlč. Damir Slamek, sada župnik u Orehovici. Uz njega su u koncelebraciji suslavili: fra Anđelko Rakhel, iz Župe sv. Nikole u Čakovcu, vlč. Ivan Mikulan, župnik u Dekanovcu, vlč. Josip Drvoderić, župnik u Goričanu i domaći župnik vlč. Josip Pivar. Vjernicima na raspolaganju za sv. ispovijed bio je vlč. Đuro Vukalović, župnik u Maloj Subotici.

početak sv. mise, desna strana…

… lijeva strana

sudionici misnog slavlja

propovjednik razlaže poruku blagdana

slavlje sv. mise

silazak Duha Svetoga nad prikazne darove

primanje svečanog blagoslova

Kreirano: 11. Studeni 2017.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856