Misa vazmenog bdijenja

Na Veliku subotu, 31. ožujka 2018., u 20 sati u župnoj crkvi u Podturnu slavila se najsvečanija sv. misa kršćanske vjere: Misa vazmenog bdijenja. Bilo je iznimno loše, kišovito, vrijeme pa je i odaziv župljana bio manji. Najprije su bila čitana sva predviđena čitanja iz lekcionara, onda je otpjevan hvalospjev uskrsnoj svijeći, blagoslovljen je krsni zdenac i služena svečana pjevana sv. misa.

Kreirano: 1. Travanj 2018.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856