Nedjelja sakramenta Krizme, 21. svibnja 2017.

U nedjelju 21. svibnja 2017. godine u Župi sv. Martina u Podturnu zbili su se ‘mali Duhovi’ jer je dvadeset mladih župljana primilo sakrament krizme. Svečanost je započela procesijom iz dvorišta župnog dvora predvođena križem. Odmah je lako zamijetiti da su krizmanici bili obučeni u posebnu svečanu odjeću koja je za ovu prigodu prvi put uvedena i to će ubuduće biti redovita odjeća krizmanika. Krizmanike je dočekala posebno dojmljivo uređena župna crkva koju je tako ukrasila naša cvjećarka Marijana Bogdan. Krizmatelj je ove godine bio biskupov delegat preč. Damir Bobovec, a u koncelebraciji su uz domaćeg župnika vlč. Josipa Pivara sudjelovali i vlč. Ivan Mikulan, župnik u susjednom Dekanovu i vlč. Nikola Markušić, župni vikar u Prelogu. Kao i svake godine fotografije je snimio fotograf Slobodan Cerovec.

Evo kako je to izgledalo:

dojmljivo uređeno svetište crkve

procesija ide prema crkvi

procesija prilazi svetištu župne crkve

krizmanica Paola izriče dobrodošlicu djelitelju krizme preč. Damiru Bobovcu

molitva uz polaganje ruku svih svećenika

pojedinačno primanje sakramenta krizme …

molitva vjernika

molitva nad prikaznim darovima

poziv na svetu pričest

zahvala roditeljima, kumovima, župniku, djelitelju krizme i svima koji su ih pratili u dosadašnjem životu

posebna zahvala krizmatelju preč. Damiru Bobovcu

završni misni blagoslov

… tu smo svi

Kreirano: 22. Svibanj 2017.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856